INTEGRITETSPOLICY

Äventyr i Småland, Sajodema AB värnar om din personliga integritet, Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi skyddar dig som kund och besökare enligt gällande lagstiftning.

Allmänt

Denna policy avseende Integritetspolicy beskriver hur Äventyr i Småland, Sajodema AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Äventyr i Småland ingår avtal med kund som köper tjänster dvs. äventyr och upplevelser i Småland denna policy gäller även för besökare som besöker vår webbplats. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.

 Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Du som är kund hos Äventyr i Småland behandlar vi dina personuppgifter för dessa ändamål:

 1. Avtal, fakturering, tjänsteutbud, support och kundservice.
 2. Rättsliga förpliktelser att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla myndigheternas krav enligt bokföringslagen.
 3. Analys och statistik för att vi skall kunna utveckla och anpassa vårt tjänsteutbud och dess utveckling på vår webb.

 För dig som besöker vår webbplats

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när du:

 1. Kontaktar oss via ett kontaktformulär eller önskar mer information och kundservice.
 2. Anpassning av kampanjerbjudanden, marknadsföring, event-inbjudningar exempelvis via e-post.
 3. Analys och statistik.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

För dig som kund hos Äventyr i Småland, Sajodema AB, de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som kund som köper våra tjänster eller produkter är följande:

 • Namn och organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post adress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer

 

För dig som är besökare på vår webbplats

Kontaktar du oss via ett kontaktformulär, behöver vi lagra dina uppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig. Vi lagrar enbart de uppgifter du själv valt att lämna och kommer behandlas av oss på Äventyr i Småland, Sajodema AB. Vi samlar även information om användningen av vår webbplats med hjälp av cookies.

 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara och Äventyr i Småland, Sajodema AB, förbehåller sig rätten att spara uppgifter en längre tid om det behövs för att följa lagkrav.

 Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Äventyr i Småland, Sajodema AB, behandlar om dig. Du har också rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade och att de ska raderas. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs det att vi kan säkerhetskontrollera din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Du har enigt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandling av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning har vi rätt att ta ut en administrationsavgift eller avstå från att tillmötesgå begäran.


 COOKIES POLICY

NÄR LAGRAR VÅR WEBBPLATS COOKIES?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det vill du inte att vi spårar cookies så kan du i de flesta webbläsare välja att stänga av dem.

HUR TAR MAN BORT COOKIES?

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder och du hittar information om det här:

ÖVERFÖRS INFORMATION TILL EN TREDJEPART?

Vi använder följande analys och spårningsfunktioner för att spåra och analysera cookies:

• Google Analytics, varaktig 2 år.

Se samtliga cookies från Google Analytics.

Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

https://policies.google.com/privacy/partners


 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Äventyr i Småland, Sajodema AB,, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företagets webbplats och de avtal som skapas mellan oss och dig som kund. Äventyr i Småland, Sajodema AB, förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.aventyrsmaland.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Äventyr i Småland, Sajodema AB, 19-05-30